Research Articles

CoffeeFeatured NewsResearch Articles

ಕಾಫಿ ಬಿಳಿಕಾಂಡ ಕೊರಕದ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಭಾದಿಸುವ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕಾಂಡ ಕೊರಕ (ಕ್ಸೈಲೋಟ್ರಿಕಸ್‌ ಕ್ವಾಡ್ರಿಪಸ್‌) ಅತೀ ಮುಖ್ಯ ಕೀಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೀಟವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇತರೆ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

Read More