Featured NewsKrushi

ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ಗೌರವ

ಫ್ರೆಡ್ಲಿಬ್ ಫರ್ಡಿನೆಂಡ್ ರಂಜೆ, ಜರ್ಮನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಶುಕ್ರವಾರ ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ತನ್ನ 225 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರನ್ಜ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ,ಇದು ಕಾಫಿ ಮೊದಲಾದ ಪೇಯಗಳು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ.

ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಕೇಂದ್ರ ನರ ಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ದೂರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ “ಚುರುಕು” ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಕೆಫೀನ್ ಮನುಷ್ಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಮನೋಪರಿವರ್ತಕ ವಸ್ತು.

Also read  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿಕೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಕೃಷಿ ಮೇಳ

Friedlieb Ferdinand Runge, a German analytical chemist, was honoured by Google Doodle on Friday, on his 225th birth anniversary. Runge is remembered for identifying caffeine, the psychoactive drug present in coffee beans which is responsible for stimulating the central nervous system.

Leave a Reply