ಫಸಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಫಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ
PC: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ

[irp posts=”1486″ name=”Lakhs of Assamese left Coffee Plantations : Growers at risk”]

[irp posts=”1477″ name=”ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರನ ಕೈ ಬಿಡದ ಅಡಿಕೆ”]