#brazil

CoffeeFeatured News

ರಷ್ಯಾ -ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ : ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ರಷ್ಯಾ – ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ಎಂದು ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ,

Read More