Updates

ಇಂದಿನ (22-09-2021) ಕಾಫಿ,ಮೆಣಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ,ಮೆಣಸು ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅರೇಬಿಕಾ ಪಾರ್ಚ್‌ಮೆಂಟ್: Rs 13250-13350 / 50KG

ಅರೇಬಿಕಾ ಚೆರ್ರಿ : Rs 5600-5750 / 50KG

ರೊಬಸ್ಟ ಪಾರ್ಚ್‌ಮೆಂಟ್ : Rs 6250-6300 / 50KG

ರೊಬಸ್ಟ ಚೆರ್ರಿ : Rs 3550-3600 / 50KG

ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸು(ಕೆಜಿಗೆ) : Rs 400 / KG

Also read  Coffee Prices (Karnataka) on 22-09-2021