Updates

ಇಂದಿನ (21-09-2021) ಕಾಫಿ,ಮೆಣಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ,ಮೆಣಸು ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅರೇಬಿಕಾ ಪಾರ್ಚ್‌ಮೆಂಟ್: Rs 12750-13000 / 50KG

ಅರೇಬಿಕಾ ಚೆರ್ರಿ : Rs 5300-5600 / 50KG

ರೊಬಸ್ಟ ಪಾರ್ಚ್‌ಮೆಂಟ್ : Rs 5900-6100 / 50KG

ರೊಬಸ್ಟ ಚೆರ್ರಿ : Rs 3450-3550 / 50KG

ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸು(ಕೆಜಿಗೆ) : Rs 395 / KG

Also read  Coffee Prices (Karnataka) on 29-06-2022