ಬಿಗಿಯಾದ ಪೂರೈಕೆಗಳಿಂದ 10-ವರ್ಷದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ

ಬಿಗಿಯಾದ ಪೂರೈಕೆಗಳಿಂದ 10-ವರ್ಷದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಗಳು

Read more

ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ :ಕುಸಿದ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬರ ಮತ್ತು ಹಿಮದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

Read more

ಬಿಗಿಯಾದ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಅರೇಬಿಕಾ,ರೊಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಗಳು

ಅರೇಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸೋಮವಾರ 10ವರ್ಷದಿಂದೀಚೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ .ಇದು ಸರಕು ಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟಿನಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವ

Read more