ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ವಹಿವಾಟು

ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಮೆಣಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಆರು ಟನ್ ಮಾತ್ರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಿತು. ನೆಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು

Read more

ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುುಕೊಂಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೆಲೆಗಳು

ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ನಂತರ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುುಕೊಂಡವು. ಖರೀದಿದಾರರು ಬೆಲೆಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು

Read more