ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆ

2018 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಿಂದ  ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ (2018-19) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆ 1% ಅಂದರೆ 3.19 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3.16 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನು

Read more