ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ನೆರವಿಗೆ ‘ಬ್ಲಾಕ್​ಚೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಪ್ಲೇಸ್’​

ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ನೆರವಿಗೆ ‘ಬ್ಲಾಕ್​ಚೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಪ್ಲೇಸ್’​

Read more

ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು:ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ

ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು:ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ

Read more

ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ: ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ

ಸತತ 10 ದಿನ ಬಿಡದೇ ಜ್ವರ ಬರುವುದು, ವಿಪರೀತ ಸೊಂಟ ನೋವು, ತಲೆ ನೋವು, ಕೈಕಾಲು ನೋವು, ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಬಂದ 2

Read more