ಸಾವಯವ ಕಾಳುಮೆಣಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ,ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮನವಿ

ಕಾಳುಮೆಣಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು,ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯವು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಳಮಟ್ಟದ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.

ಬಹುಪಾಲು ಖರೀದಿದಾರರು ಕೀಟನಾಶಕ ರಹಿತ ಮೆಣಸನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೆಣಸು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಹುಪಾಲು ಖರೀದಿದಾರರು ಕೀಟನಾಶಕ ರಹಿತ ಸಾವಯವ ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇದರ ಲಭ್ಯತೆ ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

Also read  Black pepper uptrend continues

ವಿದೇಶಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಳುಮೆಣಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಕ್ರುಷ್ಟ ಎಣ್ಣೆಯುಳ್ಳ ಮೆಣಸಿನ ಉತ್ಪದಾನೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆ ಸಫಲಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ

Also read  GAP-Black Pepper Manuring for proper establishment of vines