Coffee Prices (Karnataka) on 17-11-2017

Coffee Prices in Karnataka

Arabica Parchment : Rs 6900-7100 / 50KG

Arabica Cherry : Rs 3700-3900 / 50KG

Robusta Parchment : Rs 5650-5850 / 50KG

Robusta Cherry : Rs 3000-3100 / 50KG

Black Pepper : Rs 380 / KG

Also read  Coffee prices fell due to high exports and increasing inventory levels

Read previous post:
ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕೃಷಿ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭ:ಮೊದಲ ದಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಭೇಟಿ

ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ಜಿಕೆವಿಕೆ) ಗುರುವಾರ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ರೈತರನ್ನುದ್ಧೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೇಳದ

Close