Coffee Prices (Karnataka) on 12-04-2018

Arabica Parchment : Rs 6900-7000 / 50KG

Arabica Cherry : Rs 3750-3800 / 50KG

Robusta Parchment : Rs 6400-6500 / 50KG

Robusta Cherry : Rs 2900-3000 / 50KG

Black Pepper : Rs 330 / KG

Also read  Coffee Prices (Karnataka) on 09-06-2017
Read previous post:
ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ:ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ

ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮನವಿ. ಒತ್ತುವರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ,

Close