ಹಸಿರು ಕಾಫಿಬೀಜ ಸಾರದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಾಧಿತರಿಗೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಹಸಿರು(ಅಂದರೆ ಹುರಿಯದ) ಕಾಫಿಬೀಜಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾದ ಸಾರವು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯಂಶ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹತೋಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೆಂದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದು

Read more

ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು – ಈ ಛೋಟ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಲು ಕಾರ

ಮಲೆನಾಡು ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಕಾಫಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಏಲಕ್ಕಿ, ಅಡಕೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ

Read more