ಬಿಗಿಯಾದ ಪೂರೈಕೆಗಳಿಂದ 10-ವರ್ಷದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ

ಬಿಗಿಯಾದ ಪೂರೈಕೆಗಳಿಂದ 10-ವರ್ಷದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಗಳು

Read more

ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ :ಕುಸಿದ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬರ ಮತ್ತು ಹಿಮದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

Read more