ಭಾರತದ ಅರೇಬಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ

ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಋತುವಿನ ಕಾಫಿ ಕುಯಿಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅರೇಬಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ

Read more