ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಆಮದು

ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೆಣಸಿನ ದಸ್ತಾನನ್ನು  ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ

Read more

ಕೊಂಚ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಳು ಮೆಣಸು

ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಕೊಂಚ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಮೆಣಸು ಬೆಲೆಗಳು

Read more